Helseforsikring

Mange har tilbud om helseforsikring gjennom jobben, eller har tegnet en privat avtale. Klinikken har avtale med de fleste forsikringsselskapene, men det er ulike retningslinjer for hvert enkelt selskap både ift hvem du kan gå til, type behandling som er godkjent og antall behandlinger innvilget. Ta kontakt med din arbeidsgiver og sjekk hvem dere har avtale med. Ta deretter kontakt med ditt forsikringsselskap for å få opprettet en sak og få betalingsbekreftelse før du bestiller time!

Det må alltid foreligge en forhåndsgodkjent betalingsbekreftelse for at forsikringsselskapet skal dekke behandlingen hos oss. I de aller fleste tilfellene kan vi direktefakturere selskapene, slik at du slipper å legge ut selv.

Vi har avtale med Storebrand, Fremtind, Vertikal, Gjensidige, IF, Tryg, Falck Healthcare og Nordic Netcare, men det er ulik dekningsgrad og vilkår hos de forskjellige selskapene.