fbpx

Bedriftsmassasje

Hvorfor skal dere velge bedriftsmassasje?

  • Reduserer sykefraværet
  • En frisk og sunn kropp øker effektiviteten til bedriften
  • Sparer bedriften for tid og penger 
  • Reduserer stress
  • Fradragsberettiget
  • De ansatte føler seg verdsatt

Muskel og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær i Norge. Statiske arbeidsstillinger gir ofte muskelspenninger og det finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og muskelspenninger oppstår og vedvarer. Repeterende bevegelser, tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk arbeid, mye stillesitting og inaktivitet er bare noen av dem.

Stress på jobben kan bli kronisk

Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og utfordringer som nesten kan føles uovervinnelige. Det sympatiske nervesystemet settes i gang og stresshormoner, som bl.a adrenalin og kortisol – går i raskt tempo ut i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere,  pusten er overfladisk og raskere, musklene trekker seg sammen og oppmerksomheten øker. Man kan føle seg både engstelig, nervøs og opphisset. Når denne type stress er vedvarende kan det utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen.

Tekniske hjelpemidler gjør at vi beveger oss mindre

Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke produktiviteten, men fører økt inaktivitet i løpet av arbeidsdagen, noe som igjen kan gi muskelspenninger. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette, samt økt fokus på bevegelse og aktivitet underveis i arbeidsdagen.

Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.

Spent muskulatur hindrer god blodsirkulasjon

For at muskulaturen skal fungere optimalt er det viktig med god blodsirkulasjon. Ved anspent muskulatur avklemmes årer og vener. Avfallsstoffer hoper seg opp grunnet for lite oksygen, hvilket irriterer smertereseptorene. Ved smerte brukes gjerne andre muskler for å kompensere og nye spenninger oppstår. Massasje øker blodsirkulasjonen slik at oksygen og næringsstoffer får bedre passasje til musklene og avfallsstoffene frigjøres. Spenninger og smerter avtar, og bevegeligheten i muskulaturen og blodsirkulasjonen øker ytterligere.

Massasje motvirker stress fordi kroppen starter å produsere endorfiner og oxytocin

Massasje er både avstressende og avslappende da hormonene endorfin og oxytocin dannes. Endorfin er hormonet for smertelindring og oxytocin er hormonet som gir avslapping. Søvnkvaliteten blir gjerne bedre etter massasje, hvilket kan være avgjørende for et godt arbeidsresultat. Forskning viser blant annet at massasje hjelper mot spenningshodepine, en av mange sykemeldingsårsaker.

Bedriftsmassasje øker trivselen

Med effektiv og grundig massasje på jobb, hvor målet er en planmessig, god behandling for å redusere muskelplager kan de ansattes produktivitet og trivsel økes. Bedriftsmassasje kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg ofte verdsatt og ivaretatt.

En dags sykefravær koster 2900,-

Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Bedriftmassasje kan være et nyttig, forebyggende tiltak for å få ned sykefraværet. Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner. Hele 41 % av alt sykefravær skyldes muskel-  og skjelettlidelser. (Kilde: dr.med.  E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012).

Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til legebesøk – hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlegekonsultasjonene. Forskning viser viser at massasje kan være smertelindrende for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye, både i forhold til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og trygdeytelser.

Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning

De ansatte blir ikke beskattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og bedriftsmassasje har skattemessig like rammebetingelser som øvrig bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandling tilbys alle ansatte og er forebyggende.

Fokus på bedre helse og trivsel

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Ved å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, kan sykemeldinger som følge av muskel- og skjelettlidelser avta. Bedriften viser også både internt og eksternt at de har fokus på god helse og velvære for de ansatte. Humøret stiger hos den ansatte når det tilbys massasje på jobben, og arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere. Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå og færre spenninger i muskulaturen uten at de må forlate arbeidsplassen.